logo

THUÊ XE 4 CHỖ THEO THÁNG


 
Cho Thuê Xe 4 chỗ Mercedes E300

Cho Thuê Xe 4 chỗ Mercedes E300

 • Giá thuê 1 tháng:  VNĐ
 • Số ngày sử dụng:   26 ngày
 • Số km sử dụng:   2.600 km

 
Cho Thuê Xe 4 Chỗ BMW 523i

Cho Thuê Xe 4 Chỗ BMW 523i

 • Giá thuê 1 tháng:  VNĐ
 • Số ngày sử dụng:   26 ngày
 • Số km sử dụng:   2.600 km

 
Cho Thuê Xe 4 Chỗ Mercedes S500

Cho Thuê Xe 4 Chỗ Mercedes S500

 • Giá thuê 1 tháng:  VNĐ
 • Số ngày sử dụng:   26 ngày
 • Số km sử dụng:   2.600 km

 
Cho Thuê Xe 4 Chỗ Camry 3.5Q

Cho Thuê Xe 4 Chỗ Camry 3.5Q

 • Giá thuê 1 tháng:  VNĐ
 • Số ngày sử dụng:   26 ngày
 • Số km sử dụng:   2.600 km

 
Thuê Xe Tháng 4 chỗ Honda CIVIC

Thuê Xe Tháng 4 chỗ Honda CIVIC

 • Giá thuê 1 tháng:  VNĐ
 • Số ngày sử dụng:   26 ngày
 • Số km sử dụng:   2.600 km

 
Thuê Xe Tháng 4 chỗ Toyota Camry

Thuê Xe Tháng 4 chỗ Toyota Camry

 • Giá thuê 1 tháng:  VNĐ
 • Số ngày sử dụng:   26 ngày
 • Số km sử dụng:   2.600 km

THUÊ XE 7 CHỖ THEO THÁNG


 
Thuê xe tháng 7 chỗ Land Rover

Thuê xe tháng 7 chỗ Land Rover

 • Giá thuê 1 tháng:  Liên hệ 0912 126 555 VNĐ
 • Số ngày sử dụng:   26 ngày
 • Số km sử dụng:   2.600 km

 
Thuê xe tháng 7 chỗ Land Cruise

Thuê xe tháng 7 chỗ Land Cruise

 • Giá thuê 1 tháng:  VNĐ
 • Số ngày sử dụng:   26 ngày
 • Số km sử dụng:   2.600 km

 
Thuê xe tháng 7 chỗ Ford Everest

Thuê xe tháng 7 chỗ Ford Everest

 • Giá thuê 1 tháng:  VNĐ
 • Số ngày sử dụng:   26 ngày
 • Số km sử dụng:   2.600 km

THUÊ XE 16 CHỖ THEO THÁNG


 
Thuê xe tháng 16 chỗ Hiace

Thuê xe tháng 16 chỗ Hiace

 • Giá thuê 1 tháng:  28.000.000 VNĐ
 • Số ngày sử dụng:   26 ngày
 • Số km sử dụng:   2.600 km

 
Thuê xe tháng 16 chỗ Mercedes Spinter

Thuê xe tháng 16 chỗ Mercedes Spinter

 • Giá thuê 1 tháng:  28.000.000 VNĐ
 • Số ngày sử dụng:   26 ngày
 • Số km sử dụng:   2.600 km

 
Thuê xe tháng 16 chỗ Ford Transit

Thuê xe tháng 16 chỗ Ford Transit

 • Giá thuê 1 tháng:  VNĐ
 • Số ngày sử dụng:   26 ngày
 • Số km sử dụng:   2.600 km

THUÊ XE 29 CHỖ THEO THÁNG


 
Cho Thuê Xe Limousine 29 Chỗ

Cho Thuê Xe Limousine 29 Chỗ

 • Giá thuê 1 tháng:  VNĐ
 • Số ngày sử dụng:   26 ngày
 • Số km sử dụng:   2600 km

 
Cho Thuê Xe SamCo 29 Chỗ

Cho Thuê Xe SamCo 29 Chỗ

 • Giá thuê 1 tháng:  VNĐ
 • Số ngày sử dụng:   26 ngày
 • Số km sử dụng:   2600 km

 
Cho Thuê Xe Huyndai County 29 Chỗ

Cho Thuê Xe Huyndai County 29 Chỗ

 • Giá thuê 1 tháng:  VNĐ
 • Số ngày sử dụng:   26 ngày
 • Số km sử dụng:   2600 km

THUÊ XE 45 CHỖ THEO THÁNG


 
Thuê Xe 45 Chỗ Đưa Đón Học Sinh

Thuê Xe 45 Chỗ Đưa Đón Học Sinh

 • Giá thuê 1 tháng:  200.000 VNĐ VNĐ
 • Số ngày sử dụng:   26 ngày
 • Số km sử dụng:   2.600 km

 
Cho Thuê Xe Hyundai Universe 45 chỗ

Cho Thuê Xe Hyundai Universe 45 chỗ

 • Giá thuê 1 tháng:  200000 VNĐ
 • Số ngày sử dụng:   26 ngày
 • Số km sử dụng:   2.600 km

 
Cho Thuê Xe Hyundai Hi-Class 45 chỗ

Cho Thuê Xe Hyundai Hi-Class 45 chỗ

 • Giá thuê 1 tháng:  55000000 VNĐ
 • Số ngày sử dụng:   26 ngày
 • Số km sử dụng:   2.600 km

Liên hệ thuê xe

 • PHÒNG VẬN TẢI - CÔNG TY DU LỊCH QUỐC TẾ SEN XANH
 • Địa Chỉ: 27 Lạc Trung ,Hai Bà Trưng , Tp Hà Nội
 • Số Điện Thoại:(04 )3247 4692 ( Nhánh 01- 05 )
 • Hot Line:0912.126.555, Fax:(04) 3247.4693
 • Email:xedulichsenxanh@gmail.com
Facebook
Google +
Support
HỖ TRỢ 01 HỖ TRỢ 02 HỖ TRỢ 01 HỖ TRỢ 02