logo

THUÊ XE THÁNG 4 CHỖ GIÁ RẺ

Thuê Xe Tháng 4 chỗ Honda CIVIC

 • Tuyến Đường: Nội và Ngoại thành Hà Nội
 • Số Km: 2.600 km
 • Giá thuê 1 tháng: Liên hệ 0912 126 555
 • Số ngày sử dụng: 26 ngày

Thuê Xe Tháng 4 chỗ Toyota Camry

 • Tuyến Đường: Nội và ngoại thành Hà Nội
 • Số Km: 2.600 km
 • Giá thuê 1 tháng: LIÊN HỆ: 0912 126 555
 • Số ngày sử dụng: 26 ngày

Thuê Xe Tháng 4 chỗ Chevrolet Cruze

 • Tuyến Đường: Nội và ngoại thành Hà Nội
 • Số Km: 2.600 km
 • Giá thuê 1 tháng: Liên hệ: 0912 126 555
 • Số ngày sử dụng: 26 ngày

Thuê Xe Tháng Honda Civic

Sen Xanh Transport cho thuê xe 4 chỗ theo tháng
Facebook
Google +
Support
HỖ TRỢ 01 HỖ TRỢ 02 HỖ TRỢ 01 HỖ TRỢ 02